Starter 2018

Hexenstieg


1. Stefan Lang (early bird)

2. Andreas Hausy (early bird)

3. Jörn Kater (early bird)

4. Andreas Waubke (early bird)

5. Crispin Porstner (early bird)

6. Andreas Kirchner (early bird)

7. Sebastian Gonschorek (early bird)

8. Anke Scherbarth (early bird)

9. Wolfgang Knopke-Hülsenbeck (early bird)

10. Cornelia Herde (early bird)

11. Ole Puggaard, Dänemark

12. Stephan Vogel

13. Rainer Grossmann

14. Peter  Kronester

15. Fabian Wolf

16. Andreas Siebert

17. Matthias Weitmann

18. Thomas Behrens (+ Buffet)

HEXENRITT


1. Mark Fietkau (early bird)

2. Joachim Thiele (early bird) (Bus)

3. Jens Stör (early bird) (Bus)

4. Heike Noa (early bird) (Bus)

5. Frank Noa (early bird) (Bus)

6. Jörg Clausen (Bus)

7. Michael Beckmann

8. Dirk Richter (Bus)

 

Hexentanz


1. Rachel Büche (early bird)

2. Thomas Fietz (early bird)

3. Carsten Giese-Menge (Bus)

4. Roger Gottier (Bus)

5. Thorsten Rademaker (+ Buffet)